Εκτιμώμενα ύψη χιονόστρωσης νομού Θεσσαλονίκης (Χάρτης).

2019-02-22

Οι εκτιμήσεις υπολογίζονται με βάσει τους μέσους όρους, καθώς από περιοχή σε περιοχή θα υπάρχουν μερικές διαφοροποιήσεις.

Εκτίμηση: meteo-storm team (map made by Ηρακλής Κυριακίδης)