Οι αλκυονίδες ημέρες.

2019-01-30

Με τον όρο αλκυονίδες ημέρες εννούμε μια περίοδο διαδοχικών ημερών μέσα στον χειμώνα (κυρίως από τα μέσα Δεκέμβρη έως τα μέσα Φλεβάρη) με κύρια χαρακτηριστικά την καλοκαιρία και τον ήπιο, μαλακό καιρό. Για να χαρακτηρισθεί ένα σύνολο ημερών ως αλκυονίδες ημέρες θα πρέπει να ξεπερνούν συνολικά τις 7-10 ημέρες. Δεν μπορούν για παράδειγμα να θεωρηθούν αλκυονίδες ημέρες ένα σύνολο τεσσάρων ή πέντε ημερών με ήπιο και μαλακό καιρό, ή το μεσοδιάστημα καλοκαιρίας από μια κακοκαιρία σε μια άλλη. 

Τα βασικότερα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να ορισθεί ένα διάστημα ως αλκυονίδες ημέρες είναι:

- νεφοκάλυψη μικρότερη από 3/8 (κυρίως αίθριος)

- μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 14-15ο (για την περιοχή των Αθηνών) και μεγαλύτερες από 10-11ο (για την περιοχή της Θεσσαλονίκης)

- υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες ή απουσία παγετού

- ασθενείς άνεμοι

Οι συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που επικρατούν κατά την διάρκεια των αλκυονίδων ημερών είναι η ζωνικού τύπου κυκλοφορία, με τις υψηλές πιέσεις (αντικυκλώνας) να βρίσκονται εγκατεστημένες στις νοτιότερες περιοχές της ευρωπαϊκής ηπείρου και την Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις να βρίσκονται από το ύψος της Κ.Ευρώπης και βορειότερα και κυρίως στην βόρεια Ευρώπη (χάρτης 1,2).

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρούνται κάθε χρόνο αλκυονίδες ημέρες, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τελευταίων ετών αυτά του 2011-2012 και 2016-2017.

Πρώτη αναφορά στις αλκυονίδες γίνεται από τον Αριστοτέλη, όπου υποστηρίζει ότι η Αλκυόνη (το πτηνό από όπου έχουν πάρει και το όνομά τους) γεννά επτά ημέρες τα αυγά της και επτά τα μεγαλώνει, κατά τις οποίες ημέρες ο Δίας τις παραχώρησε στις αλκυονίδες μέσα στον χειμώνα επειδή τις λυπήθηκε να γεννάνε μέσα στο κρύο.


Επιμέλεια: Μάρκος Στέφανος Γεωργιάδης (πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο του Δ.Ζιακόπουλου «ο Καιρός, ο Γιος της Γης και του ήλιου» αλλά και από την Βικιπαίδεια (Αλκυονίδες «Μυθολογία»).