Θαλάσσια αύρια & απόγειος αύρα: Μηχανισμοί δημιουργίας

2018-05-28

Τι είναι και πώς δημιουργείται η θαλάσσια και απόγειος αύρα; 

Θαλάσσια αύρα: Κατά την διάρκεια της ημέρας, όταν ο ουρανός είναι αίθριος και οι άνεμοι ασθενείς, η ξηρά θερμαίνεται γρηγορότερα από την θάλασσα, καθώς η τελευταία διαθέτει μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα και είναι διαπερατή σε μεγάλο βάθος από τις ηλιακές ακτίνες, σε αντίθεση με την ξηρά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάνω από την ξηρά, 2-3 ώρες μετά την ανατολή του ηλίου, η ατμοσφαιρική πίεση να γίνεται μικρότερη (ελαττώνεται) από ότι πάνω από την θάλασσα. Αυτό συμβαίνει διότι ο αέρας πάνω από την ξηρά, καθώς θερμαίνεται, γίνεται ελαφρύτερος και οδηγείται σε ανύψωση και στην συνέχεια ψύξη και αδιαβατική εκτόνωση κάτι που οδηγεί στην ελάττωση της ατμοσφαιρικής πίεσης. Δεδομένου ότι ο άνεμος πνέει πάντοτε με κατεύθυνση από τις υψηλότερες προς τις χαμηλότερες πιέσεις, δημιουργείται μία ροή αέρα από την θάλασσα προς την στεριά. Η θαλάσσια αύρα αποκτά το μέγιστο της έντασής της κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες, όταν η θερμοκρασία και συνεπώς η πίεση, μεταξύ θάλασσας και στεριάς, αποκτήσουν το μέγιστο της διαφοράς τους. Η διεύθυνση της θαλάσσιας αύρας είναι κάθετη στην ακτή και μπορεί να φθάσει σε απόσταση 20-40 χλμ από αυτή, όταν το ανάγλυφο είναι ομαλό και η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ξηράς και θάλασσας μεγάλη. Το ύψος που μπορεί να φθάσει η θαλάσσια αύρα είναι έως και 500 περίπου μέτρα. Η θαλάσσια αύρα αποκαλείται και μπάτης ή μπουκαδούρα

Απόγειος αύρα: Κατά την διάρκεια της νύχτας ψύχεται τόσο η ξηρά όσο και η θάλασσα. Ωστόσο η ξηρά ψύχεται πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα η πίεση πάνω από την ξηρά να γίνεται μεγαλύτερη από ότι στην θάλασσα (καθώς η τελευταία λόγω της μεγάλης θερμοχωρητικότητας της παραμένει γενικά θερμή). Έτσι, δημιουργείται μια ροή αέρα με κατεύθυνση από την ξηρά προς την θάλασσα. Ο άνεμος αυτός που ονομάζεται απόγειος αύρα, πνέει μέχρι την ανατολή του ήλιου οπότε αποκτά και το μέγιστο της έντασής της. Ωστόσο η ένταση και το ύψος της απόγειας αύρας είναι πολύ μικρότερα από ότι η ένταση και το ύψος της θαλάσσιας αύρας. Το ύψος της μάλιστα είναι μικρότερο από 100 μέτρα. Αυτό συμβαίνει διότι οι θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ ξηράς και θάλασσας είναι μεγαλύτερες την ημέρα παρά την νύχτα.

Π.χ θερμοκρασίας ξηράς την ημέρα (35ο) και θάλασσας αντίστοιχα (25ο)

Π.χ θερμοκρασίας ξηράς την νύχτα (20ο) και θάλασσας αντίστοιχα (23ο)

Επιμέλεια: Μάρκος Στέφανος Γεωργιάδης